| Mapa webu |   
     Jsme držiteli certifikátu ISO 9001 a 14001

       

 
 
Rozpracované stavby
 
Hlavní stránka > rozpracované stavby  
 

AKTUÁLNĚ ROZESTAVĚNÉ STAVBY
   
Likvidace odpadních vod Radslavice - ČOV a Kanalizace
Lipník nad Bečvou - stavební úprava vodovodu JIH - 2. část
Stavební úprava zásobního řadu DN 400 VDJ Čekyně - Osmek Michalov

 
  Likvidace odpadních vod Radslavice - ČOV a Kanalizace
 

Subdodávka pro firmu : Tenza a.s., Svatopetrská 7, 617 00 Brno
Odpovědná osoba : Jiří Zdráhal tel: (+420) 603 484 923
Termín realizace stavby: 19.9,2008 - 8/2009 Fota..
Celkové náklady na stavbu: 14,5 mil. Kč


Stávající jednotná kanalizace v obci Radslavice bude opravena, stoky budou doplněny, přepojeny a některé vyměněny, tak aby se dosáhlo konečného stavu odvedení splaškových vod z obce Radslavice na nově navrhovanou ČOV. Dále aby bylo dosaženo odlehčení dešťových přívalových vod do recipientu, kterým je Radslavický potok. Při přvalových deštích budou dešťové vody po vybudování ČOV a zhotovení navržených nových stok, výměny stok a zhotovení šesti odlehčovacích komor, po provedení přepojení stok odpouštěny přres stávající výústní objekty do recipientu Radslavicky potok.
Předmětem našich prací je vybudování nové přívodní kanalizace na ČOV, nové kanalizace v obci, výměna stávajících stok kanalizace v obci a kanalizace pro přepojení stávajících stok v obci Radlsavice, což je celkem 3294,50 m. Na této kanalizaci bude námí vybudováno 6ks odlehčovacích komor a 91ks kanalizačních šachet a 3 ks nových uličních vpustí.


 

  Lipník nad Bečvou - stavební úprava vodovodu JIH - 2. část
 

Subdodávka pro firmu : Vodovody a kanalizace Přerov a.s.
Odpovědná osoba : Jiří Zdráhal tel: (+420) 603 484 923
Termín realizace stavby: březen - listopad 2009 Fota..
Celkové náklady na stavbu: 6,1 mil. Kč


Předmětem stavby bude provedena výměna vodovodních řadů v ul. Na Zelince a sídlišti Zelinka.

Vodovodní řady SO 01:                                                                                                                    celkem tvárná litina DN 100 mm - 714,5 m od firmy SAINT GOBAIN                         celkem tvárná litina DN 80 mm - 266,5m od firmy SAINT GOBAIN

Vodovodní přípojky:

- Bude vyměněno potrubí na veřejně přístupném pozemku s propojením na stávající potrubí přípojky

- Bude použito potrubí polyetylénu PEHD DN 25mm v celkové délce 58,3m armatury, zemní soupravy teleskopické - Hawle, navrtávací pasy, domovní šoupě - Hawle ventilové poklopy - Alfa armatury, orientační tabulky

Bude provedena výměna vodovodních řadů v ul. Zahradní a Leoše Janáčka

Vodovodní řady SO 04:                                                                                                                    celkem TVL DN 100 mm - 283,0 m od firmy SAINT GOBAIN                                    celkem TVL DN 80 mm - 196,0m od firmy SAINT GOBAIN

Vodovodní řady SO 04:                                                                                                                    - Bude vyměměno potrubí na veřejně přístupném pozemku s propojením na stávající potrubí přípojky                                                                                                                                 - Bude použito potrubí polyetylénu PEHD DN 25mm v celkové délce 30,0m PEHD DN 20mm v celkové délce 4,0, armatury, zemní soupravy teleskopické - Hawle, navrtávací pasy, domovní šoupě - Hawle, ventilové poklopy - Alfa armatury, orientační tabulky  


 
 
  Stavební úprava zásobního řadu DN 400 VDJ Čekyně - Osmek Michalov
 

Subdodávka pro firmu : Vodovody a kanalizace Přerov a.s.
Odpovědná osoba : Jiří Zdráhal tel: (+420) 603 484 923
Termín realizace stavby: 2.březen - 30.listopad09 Fota..
Celkové náklady na stavbu: 22,8 mil. Kč


Předmětem stavby je provedení výměny stávajícího azbestocementového zásobovacího potrubí DN 40.. za potrubí z tvárné litiny Saint Gobain DN 400. Výměna  bude provedena od VDJ Čekyně až k vzdušníkové šachtě u parku Michalov. vodárenské armatury budou od firmy Hawle. Stavební úprava zásobního řadu zahrnuje i stavební úpravy na šachtách, 1ks nové šachty a stavební úpravy na stávajících podchodech pod komunikacemi a železničními tratěmi. Celková délka trasny dle PD je 3.165,0m.


 


    Menu
 
 
 
 
 
 
       
       
       
       Rozpracované stavby  
       
   

 

 
       
       
   

 

 

 

 
 

 

| Pod Lapačem 229/29, Přerov XII-Žeravice, 750 02, telefon: +420 581 705 888, fax: +420 581 705 889 |
| Design by TILL CONSULT a.s. |