Bezvýkopová oprava potrubí metodou BERSTLINING spočívá v tom, že je do původního potrubí pomocí hydraulického trhacího zařízení zataženo potrubí nové menšího, stejného nebo většího profilu a to až do průměru 400 mm a to z jakéhokoliv materiálu.

Oprava touto metodou probíhá po úsecích, kdy délka jednoho úseku může být podle členitosti vodovodního řadu až 150 m.

Výhodou je minimalizování rozsahu výkopových prací a tím i menší zábor veřejných ploch. Lze použít tuto metodu na frekventovaných místech, kde není možné omezit nebo uzavřít např. dopravu nebo výrobní provoz.

Součástí takto prováděné opravy vodovodního řadu je provizorní přepojení všech odběratelů na provizorní zásobovací řad, který je veden po povrchu a slouží k zásobování připojených nemovitostí po dobu stavby.