Název stavby: Úpravna vody Troubky – rekonstrukce aerace

Termín realizace: 2014

Cena díla: 1 803 911 Kč