Název stavby: ČOV Žeravice – doplnění ČS o hrubé česle s automatickým vyklízením

Termín realizace: 2016

Cena díla: 1 716 639 Kč