Název stavby: Přerov oprava vodovodních řadů na ul. 9. května (Jižní čtvrť)

Termín realizace: 2020

Cena díla: 7 789 346 Kč