Název stavby: Přerov-výstavba levobř. A pravobř. Sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic

Termín realizace: 2014-2015

Cena díla: 12 502 821 Kč