Název stavby: Rekonstrukce čerpací stanice Ústí

Termín realizace: 2015

Cena díla: 1 454 055 Kč