Název stavby: Samoobslužná myčka vozidel na p.p.č.k. 34303 v k.ú. Přerov včetně napojení na technickou infrastrukturu

Termín realizace: 2016

Cena díla: 3 511 283 Kč