Název stavby: Stavební úpravy vodovodu v obci Polkovice

Termín realizace: 2019

Cena díla: 14 814 117 Kč