Název stavby: Výměna vodovodního potrubí v obci Veselíčko

Termín realizace: 2017

Cena díla: 11 999 319 Kč